| Info | Ungdom | Kapsejlads | Piger | Surfer | Roer | Kajak | Booking | Sejlerskolen | Kalender | Klubliv |
  Forside | Adresser og udvalg | Bestyrelse | Vedtægter | Fakta | Medlem | Honoratiores | Klubhus | Klubblad | Websiden | Links |

Tillæg til ordensreglement.

 
Vedtægter for sejlklubben Regler for bådpladsanvisning

  

DM Scankap 99

På arealer stillet til rådighed for bådopbevaring, og alle øvrige arealer administreret af Juelsminde Havn & Marina, er det kun tilladt at slibe eller skrabe bundmaling af bådene, når man anvender suger, eller anden opsamlingsmulighed af affaldet Affaldet skal afleveres i beholdere opstillet til formålet. Sandblæsning er ikke tilladt på Havnen 's områder.

Havnebestyrelsen november 2003.

Slibning af bundmaling.

Dansk Sejlunion og Foreningen af lystbådehavne i Danmark, har indgået en frivillig aftale med Miljøstyrelsen, der går ud på at begrænse forurening , ved afslibning af gammel bundmaling.

Måden at gøre det på, er at suge slibeaffaldet op, samtidig med at man sliber eller skraber bundmalingen af skroget.

Der er udviklet en støvsuger med cyklon, koblet sammen med en sliber, eller en skraber.

Juelsminde Havn & Marina har investeret i det fornødne værktøj, og stiller det vederlagsfrit til rådighed for Juelsminde Sejlklub' s medlemmer. Juelsminde Sejlklub udlåner værktøjet mod aflæggelse af et depositum. Depositum tilbagebetales ved aflevering af værktøj et i skadefri stand, med fradrag for forbrug af slibeskiver og skrabejern, som naturligvis skal betales af brugeren.

Sliberondeller koster fra 4,- kr til ca. 8,-, skrabejern ca. 100,- pr. stk.

Det vil samtidig blive et krav fra Juelsminde Havn & Marina, at al slibning og skrabning af bundmaling, skal foretages med dette værktøj, hvis det foregår på de arealer, der er stillet til rådighed af Juelsminde Havn & Marina.

Affaldet fra slibningen skal afleveres i beholdere opstillet til formålet. Sandblæsning er ikke tilladt.

Havnebestyrelsen, november 2003.