| Info | Ungdom | Kapsejlads | Piger | Surfer | Roer | Kajak | Booking | Sejlerskolen | Kalender | Klubliv |
   Forside | Klubroning | Sådan gør vi | Roafdelingens ledelse | Bådene | Gæsteroer | Rokommandoer | Fotos |

Nyt fra  Roafdelingen 

 

Klargøring / Søsætning

SÅDAN GØR VI
Roafdelingen har over tid fået mange nye medlemmer og på det seneste nye rammer for isætning og optagning af bådene.

Det har givet anledning og behov for at tilpasse de praktiske regler som et supplement til;  

Roafdeling – reglement”

1. Mød præcist til de fastlagte rotider.

Alle mødes i Juniorhuset på terrassen. Der udpeges én eller to procesmagere blandt de fremmødte, som påtager sig den praktiske fordeling til bemanding af bådene.

Hvis antallet af roere ikke passer til bemandingen, er det en fordel, hvis 1 - 2 personer trækker sig frivilligt.

Fordelingen foregår i bådhallen (5. min. efter officielt mødetidspunkt) således;

·         Et passende antal styrmænd udpeges

·         Styrmanden vælger båd og besætning

·         Der vælges én roer af gangen

·         Procesmageren skriver i logbogen

Ved fordelingen er det vigtigt, at alle forholder sig i ro, så bemandingen sker så smidig som muligt.

Eventuelle spørgsmål kan stilles ved håndsoprækning og til procesmageren.

 

På de officielle klubdage/tidspunkter kan man ikke forvente at ro sammen med bestemte personer. Bådene skal bemandes, som det er mest hensigtsmæssigt efter forholdene. ( f.eks.  blanding af rutinerede roere og mindre øvede roere ) 
 

2. Klargøring af bådene.

Klargøring sker inden transport til slæbestedet og efter de regler, der står i vores reglement.

Husk: bundprop, øsekar, flag, indstilling af spændholte og redningsveste. (den enkelte roer ansvarlig for egen vest)

3. Isætning og optagning.

Styrmanden tager stævnen og roerne pladsen ud for deres placering i båden. Herved undgås, at der pludselig står 4 roere på den ene side af båden og 1 på den anden ved isætning/optagning.

Årerne placeres på flydebroen i rigtig rækkefølge med årebladets krumning nedad.

4. Styrmanden.

Styrmanden leder og har ansvaret fra først til sidst, men da vi alle kommer for at ro, behøver styrmanden ikke altid også at være rorsmand.

VIGTIGT – at styrmanden placerer roerne og instruerer i hvem der roer – og hvem der skodder ud fra havnen/slæbestedet.

KOMMANDOER øves lejlighedsvis på vandet, og alle bør øve sig i styrmandsjobbet.

Roture / rotider uden for de fastlagte tider kan aftales individuelt.  ( se. f.eks. opslagstavlen vedr. morgenroning)

5. Afsluttende

Vi kan nu glæde os over gode vilkår både vedrørende materiel og vedrørende klubhusfaciliteter.

Retningslinierne er et redskab, der skal medvirke til, at roafdelingen altid fremstår som et sted, hvor der en god tone og rart at mødes i omgivelser af natur – kultur og socialt samvær, og som samtidig tåler overvågning og skaber respekt over for de mange interesserede tilskuere.