| Info | Ungdom | Kapsejlads | Piger | Surfer | Roer | Kajak | Booking | Sejlerskolen | Kalender | Klubliv |
   Forside | Klubroning | Sådan gør vi | Roafdelingens ledelse | Bådene | Gæsteroer | Rokommandoer | Fotos |

Rosportens kommandoer 

 

 

ROSPORTENS KOMMANDOER        
               
Fælles kommandoer Udførelse og formål      
Klar til roning! Roerne kører frem til "klar-position" med årebladet i lodret stilling
    i vandet, og roerne gør sig klar.      
Ro væk!   Roning påbegyndes, båden drives fremad.    
Vel roet!   Roning stopper, og årebladene lægges på vandet, og båden
    standses.          
Sæt i !   Roerne drejer årebladene i skrå position i vandet,  
    så båden standses.        
Sæt hårdt i ! Roerne drejer årebladene i næsten lodret position i vandet,
    så båden standses omgående.      
Åren på vandet! Årebladet lægges i vandoverfladen, og roerne kan hvile. 
Til skodning klar! Årerne drejes 180 grader i forhold til "trækposition", og roerne
    gør sig klar til at drive båden agter.    
Skod væk! Roerne skubber til håndtagene, og båden drives agter ud.
Sidelæns træk i styr-/ Roerne tager fat i åren ca. midt på årens indre skaft og trækker,
bagbord!   og båden bevæger sig sidelæns.    
Bagbord til skodning klar, Bagbordroerne indtager "til skodning klar stilling" og styr -
styrbord til roning klar! bordsroerne indtager "til roning klar stilling", så båden kan
    vendes.          
Skod - ( pause ) - ro! Skiftevis skodes i bagbord og roes i styrbord, og båden vender.
Se til åren! Roerne ser på årebladet og undgår kollision med bro, bøjer eller
    løse genstande.        
Kvart åren! Roerne trækker årerne ind og roer i langsomt tempo, og en for-
    hindring kan undgås.        
Småt roning! Roerne trækker årerne let gennem vandet, bådens fart skal sæn-
    kes.          
Småt roning i styrbord/ bag- Roerne i styrbord trækker årerne let gennem vandet, bådens
bord!   kurs skal ændres.        
Hårdt træk i styrbord/bag- Roerne i styrbord trækker årerne hårdt gennem vandet, bådens
bord!   kurs skal ændres.        
Lige træk!   Roerne i styrbord og bagbord trækker lige hårdt, bådens kurs
    er korrekt.          
Vel roet - balance! Roerne presser håndtaget mod rælingen, og båden skal være i
    balance.          
Lad falde!   Årebladene lægges på vandets overflade, båden standser og
    roerne kan hvile.        
Inrigger kommandoer Udførelse og formål      
1 og 2 om bord! 1 og 2 roeren sætter sig i båden.    
3 og 4 om bord! 3 og 4 roeren sætter sig i båden, mandskabet indfinder sig.
1 og 2 fra borde! 1 og 2 roeren forlader båden.      
3 og 4 fra borde! 3 og 4 roeren forlader båden, turen er slut, og mandskabet skal
    have båden i land.        
Åren ind!   Roerne trækker årerne ind, og en forhindring kan undgås.
Åren langs! Årerne glider langs båden, og et pladsskift gøres muligt.
Rejs åren!   Årernes skaft placeres på bundbrædderne i lodret position, og
    anlæggelse ved en høj kaj muliggøres. Anvendes også når konge-
    skibet passerer båden, som en hilsen til de kongelige om bord.